Samarbete

Samarbete_450_gs

Samarbete

Den här tjänsten är idealisk för företag eller organisationer som har ett behov och vill jobba på ett säkert sätt och ifrån olika geografiska platser. Tjänsten är mycket flexibel och kraftfull och gör att ett litet bolag kan samarbeta och vara delaktiga utan att behöva finnas på samma geografiska plats.

Logga_liten

Möjligheten att ställa behörigheter för alla enskilda konton gör också att det inte behöver finnas någon oro för att dela material till fel mottagare. Lagringen i molnet samt kommunikationen mellan dator / bärbar apparat är krypterad för att uppnå högsta säkerhet.

När man snabbt behöver meddela en förändring eller nyinkomna uppgifter i underlagen så finns det en meddelande funktion som skickar både E-post eller SMS till berörda mottagare.

En annan stor styrka är versionshanteringen, det vill säga allt som synkroniseras sparas i alla versioner som uppdaterats de första dagarna, sedan minskar frekvensen av versionerna till månadsvis. En bra funktion då saker inte blivit som man tänkt och man behöver starta om från början. Man plockar då enkelt tillbaka den ursprungliga versionen som den såg ut innan man började att ändra.

Specifikation över vilka funktioner som tjänsten innehåller

Sonnr Pro

Specifikation för Soonr Enterprise, (tjänsten beställs på offert).

Soonr Enterprise

Allmännavillkor ITCO_111216_Stor_txt_Sida_1

Allmännavillkor ITCO_111216_Stor_txt_Sida_2

Allmännavillkor ITCO_111216_Stor_txt_Sida_3

Soonr Pro 1 TB lagring 3 tot användare, 3 begr. användare

SEK375månadsvis (exkl.moms)
  • Full synkronisering med dator, telefon eller platta

Soonr Pro tillägg av Total användare

SEK80månadsvis (exkl.moms)
  • Full synkronisering med dator, telefon eller platta

Soonr Pro tillägg av Begränsad användare

SEK55månadsvis (exkl.moms)
  • Full synkronisering med dator, telefon eller platta

Soonr Pro tillägg av Lagringsyta (100GB)

SEK160månadsvis (exkl.moms)
  • Full synkronisering med dator, telefon eller platta
Kontakta oss så får du veta mer !