IT Coach

Konsult_450_gs

Vi utvecklar dig och din organisation att bli starka inom IT

Med våra IT Coachpaket så kan du på ett effektivt och mycket prisvärt sätt utveckla dig inom IT.

IT idag består av väldigt många olika delar och det är både hårt och mjukt.

  • Datorer i alla dess former (stationära, bärbara, plattor, telefoner)
  • Uppkoppling via nätverk, med sladd utan sladd, med telefon eller platta osv.
  • Program eller Appar, program som kopplas ihop med andra program. Program i apparaten, program i det s.k. ”molnet”
  • Lagring av mitt data i en apparat (dator)  som sedan skickar (synkroniserar) över det till en annan apparat (smart telefon) och sedan även kanske i det s.k. ”molnet”
  • Inloggningar och lösenord till en massa ställen
  • Jag förstår inte vad teknikern säger och teknikern förstår inte vad jag menar!
  • Jag har en allmän teknikstress, det är så mycket jag måste kunna !?

Det här gör att man kan bli lite desorienterad dvs. IT blir lite övermäktigt och man känner att det är svårt att överblicka. Det här är ofta inte någon stor skillnad för dig i din roll på arbetet eller i det privata.

  1. Vi bygger tillsammans upp en målbild som är rimlig att nå. Ibland får man ta det steg för steg för att det inte skall bli alldeles för mycket. Vi tittar på det som är bra och känns under kontroll och vi tittar på sådant som uppfattas som mindre bra, stressande eller inte fungerar.
  2. Vi sätter upp en tidplan och lägger in relevant innehåll. Tittar på konsekvenserna av nuläget och lägger sedan upp en handlingsplan.
  3. Sedan börjar vi den praktiska tillämpningen i din vardag, som innehåller överenskomna träffar (på plats eller över telefon/fjärruppkoppling) och uppföljning och utvärdering.

 

Målen och innehållet varierar från kund till kund. Vi kan praktisera detta både i grupper och för enskilda, en del av uppföljningen är alltid enskild.
Vi praktiserar detta på alla roller från företagsledning till medarbetare och privatpersoner.

Vi kan även arbeta med IT avdelningar som vill förstärka sin kommunikation och dialog med slutanvändare och förvaltningsorganisationer.

Allt skräddarsys så att det passar varje kund och metoden passar alla vidareutvecklings- eller problemställningar inget är för litet och är det stort gör vi det skalbart.

 

Vi har även andra konsulttjänster som kan vara av intresse, Läs mer

Kontakta oss så får du veta mer !